+

Gegevensbescherming

[Translate to NL:]

1. Gegevensbescherming: een overzicht

 

Algemene bepalingen

De volgende bepalingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid beschreven in deze tekst

 

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons doorgeeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens die u in een contactformulier ingeeft.
Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld browser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoeken van de pagina). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Hiervoor, evenals voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in de colofon. Bovendien hebt u het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggeleid naar u. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het hiernavolgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken in dit privacybeleid.

 

2. Algemene bepalingen en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

 

Informatie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG

Hellefelder Straße 63
59846 Sundern (Duitsland)

Telefoon: +49 2934 9611-0
E-mail: info@brumberg.com

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment uw reeds gegeven toestemming intrekken. Een vormvrij bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die werd uitgevoerd tot op het moment van de intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake privacy-kwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de staat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kan worden gedownload via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.htmlI

 

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, aan uzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te laten overdragen. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wenst, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch mogelijk is.

 

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt een SSL- of TLS-versleuteling wegens veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke informatie te beschermen, zoals bij bestellingen of verzoeken die u naar ons als websitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van de browser waarbij ‘http: //’ in ‘https: //’ verandert en aan het vergrendelingssymbool.
Als de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, blokkeren, verwijderen

U hebt op basis van de privacywetgeving op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers alsook het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor meer informatie over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat.

 

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de gepubliceerde contactgegevens in de context van de colofonplicht voor het toesturen van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

 

3. Functionaris voor de gegevensbescherming

 

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Martin Donner (functionaris voor de gegevensbescherming)

Hellefelderstraße 63
59846 Sundern

Telefon: +49 2934 9611-265
E-Mail: martin.donner@brumberg.com

 

4. Gegevensverzameling op onze website

 

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en geactiveerd bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (bijv. winkelwagenfunctie), worden op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

 

 

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de gebruikte computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gedaan.
De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

 

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een vormvrij bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die werd uitgevoerd tot op het moment van de intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.
De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of als het doel voor gegevensopslag wegvalt (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onveranderd gelden.

 

5. Sociale media

 

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VSA. De Facebook plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de ‘Like-button’ (‘Vind ik leuk’) op onze site. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins/.


Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook ‘Like-button’ klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Voor meer informatie, raadpleeg het privacybeleid van Facebook op de-de.facebook.com/policy.php.


Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s toewijst aan uw Facebook-account, gelieve u dan af te melden met uw Facebook-account.

 

 

6. Analysetools en reclame

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VSA.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VSA en daar opgeslagen.


Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

 

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres voorafgaand aan verzending naar de VSA ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VSA verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de betreffende instelling van uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden verzameld over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browser plug-in die beschikbaar is via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deaktivieren.

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, kunt u het privacybeleid van Google raadplegen:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst met Google aangegaan en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

 

7. Nieuwsbrief

 

Newsletterdaten

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (art. 6 lid 1 punt a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link ‘uitschrijven’ in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen met het oog op het versturen van de nieuwsbrief, worden door ons bewaard vanaf het moment van uw inschrijving op de nieuwsbrief en worden verwijderd na uw uitschrijving op de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor de klantenzone) blijven ongewijzigd.

 

 

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van een nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.
Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven stellen ons in staat om het gedrag van de ontvangers van onze nieuwsbrief te analyseren. Hierbij kan o.a. worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op een bepaalde link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld de aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Voor meer informatie over gegevensanalyse via nieuwsbrieven van CleverReach, gaat u naar:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door u uit te schrijven op de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Als u niet door CleverReach wilt worden geanalyseerd, kunt u zich uitschrijven op de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen we in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link. Bovendien kunt u zich rechtstreeks op de website uitschrijven op de nieuwsbrief.

De informatie die aan ons wordt gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, wordt door ons bewaard vanaf het moment dat u zich inschrijft op de nieuwsbrief en wordt door ons verwijderd nadat u zich hebt uitgeschreven op de nieuwsbrief. De gegevens worden zowel van onze servers als van de servers van CleverReach verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor de klantenzone) blijven onveranderd.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van CleverReach raadplegen op:https://www.cleverreach.com/en/privacy/.

Afgesloten overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens
We hebben met CleverReach een overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van CleverReach

 

 

8. Plug-ins en tools

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, dat door Google wordt beheerd. De provider is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VSA.
Wanneer u een van onze pagina’s met een ingeschakelde YouTube plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Aan de YouTube-server wordt meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd met uw YouTube-account, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door u met uw YouTube-account af te melden.
Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google Web Fonts

Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogenaamde web fonts, verstrekt door Google. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste web fonts in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan verneemt Google dat onze website werd bezocht via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.
Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google:https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VSA.
Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VSA. De beheerder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website vermelden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/